Přestavba trikového studia v České televizi na Kavčích horách - projekt 2010, realizace 2011

15.12.2010 15:30

Projekt rekostrukce trikového studia představoval návrh řešení stavebních a interiérových úprav celkem tří pracovišť korekce barev a filmového snímání. Důvodem rekostrukce byla změna využití místností.

Samotné realizaci návrhu předcházelo nutné bourání, demontáž a likvidace stávající technologie. Stavební úpravy musely splňovat zejména akustické a požární požadavky dané povahou činností v místnosti. Přitom se nesmělo slevit z estetického působení interiéru, které mělo vliv na tvůrčí atmosféru na pracovišti. V ukázkové místnosti byl navržen akustický minerální podhled doplněný o obklad stěn a koberec. Interiérové nábytkové prvky s dřevěným bukovým povrchem doplnilo zvýšené dřevěné pódium pro křesla, technologický stůl a promítací plátno. Místnost byla laděna do modrých a šedých tónů s červeným akcentem. Celkovou atmosféru podtrhovalo důmyslné umělé osvětlení.

Přestavba trikového studia v ČT na Kavčích horách