ZAJIŠŤUJEME VEŠKERÉ ČINNOSTI OD PRVOTNÍHO ZÁMĚRU AŽ PO REALIZACI

Zjištění možností využití pozemků nebo budov, poradenství při výběru pozemku

Podrobná studie zástavby a její projednání, posouzením ekonomie projektu

Zpracování dokumentace pro územní řízení

Zajištění územního rozhodnutí

Zpracování kompletní dokumentace pro stavební řízení či ohlášení stavby

Zajištění stavebního povolení

Zpracování podrobné realizační dokumentace

Spolupráce při výběrovém řízení stavební firmy

Návrh vybavení interiérů (kuchyně, koupelny)

Konzultace a návrhy barevné řešení (fasády, interiéry)

Návrhy zahradní architektury a zahradních úprav

Zaměření stávajícího stavu objektů

Zajištění geodetického zaměřění, měření radonu, hlukových studií a studií zastínění

Technické dozory investora, profesionální dohled na realizaci stavby

Zajištění podkladů pro dotační program Zelená úsporám

Zajištění činnosti Koordinátora BOZP