ZAJIŠŤUJEME VEŠKERÉ ČINNOSTI OD PRVOTNÍHO ZÁMĚRU AŽ PO REALIZACI

 • Zjištění možností využití pozemků nebo budov, poradenství při výběru pozemku
 • Podrobná studie zástavby a její projednání, posouzením ekonomie projektu
 • Zpracování dokumentace pro územní řízení
 • Zajištění územního rozhodnutí
 • Zpracování kompletní dokumentace pro stavební řízení či ohlášení stavby
 • Zajištění stavebního povolení
 • Zpracování podrobné realizační dokumentace
 • Spolupráce při výběrovém řízení stavební firmy
 • Návrh vybavení interiérů (kuchyně, koupelny)
 • Konzultace a návrhy barevné řešení (fasády, interiéry)
 • Návrhy zahradní architektury a zahradních úprav
 • Zaměření stávajícího stavu objektů
 • Zajištění geodetického zaměřění, měření radonu, hlukových studií a studií zastínění
 • Technické dozory investora, profesionální dohled na realizaci stavby
 • Zajištění podkladů pro dotační program Zelená úsporám
 • Zajištění činnosti Koordinátora BOZP