SPOLUPRACUJME NA PROJEKTU VAŠEHO DOMU OD PRVOTNÍHO NÁPADU AŽ PO REALIZACI

KZK Group je architektonická projekční kancelář, která zpracovává projekty od urbanistických studií přes návrhy individuálních staveb a jejich souborů až po interiér a návrh nábytku.

 

KZK Group díky komplexnímu přístupu k projektování staveb nabízí nejen vysoce kvalitní návrhy splňující individuální požadavky klienta, ale i dlouhodobě ekonomicky nejvýhodnější řešení, které zároveň splňuje limity obecně platných předpisů a norem a respektuje udržitelný rozvoj.