Rekonstrukce administrativní budovy u úpravny vody v Březové - studie a projekt 2010, realizace 2011 a 2012

21.12.2010 16:22

Předmětem podrobné architektonické studie a následného projektu byl návrh úprav vstupní části administrativní budovy v areálu úpravny vody v Březové,  který se nachází  v zalesněném svahu údolí řeky Teplé.

Původní fasádní plášť objektu nesplňoval současné tepelně-izolační požadavky, mozaikový obklad vlivem povětrnostních podmínek na mnoha místech opadával. V interiéru se projevovaly závažné poruchy hydroizolace spodní stavby. V neposlední řadě bylo třeba přizpůsobit pracoviště dispečinku novým provozním požadavkům. Stavební zásahy se týkaly nejen exteriérových úprav, ale i vytvoření nových dispozic a obnovy povrchů v interiéru. Výměna lehlé prosklené fasády a zateplení stávajících nosných konstrukcí spolu s prosvětlením prostor.

Rekonstrukce administrativní budovy u úpravny vody v Březové