Rekonstrukce zvukové hlasatelny v České televizi na Kavčích horách - projekt a realizace 2011

21.10.2011 12:00

Projekt zvukové hlasatelny byl zaměřen na obnovu interiéru, provozních technologií a s tím související stavební úpravy.

Návrh byl vypracován ve spolupráci a projektanty z firmy Soning (Ing. Domkář a Ing. Moulík). Specifické využití řešených místností určuje základní koncept celého interiéru, který byl navržen na základě výpočtů prostorové akustiky. Výrazným artikulujícím prvkem se proto stává akustický obklad stěn, který vytváří unikátní hravou strukturu lakovaných dřevěných lišt s kontrastně barevným pohltivým podkladem.

Zvuková hlasatelna