Stavební úpravy obrazové a zvukové režie v České televizi na Kavčích horách - projekt a realizace 2011

20.05.2011 16:26

Projekt dvou komplexů obrazové a zvukové režie představoval návrh řešení stavebních a interiérových úprav technického zázemí pro televizní studia. Zázemí každého z komplexu se sestávalo ze zvukové a obrazové režie, technické kontroly, akustického zádveří a technologické místnosti. Návrh byl vypracován ve spolupráci a projektanty interiéru a prostorové akustiky z firmy Soning (Ing. Domkář a Ing. Moulík).

Do stávajících obvodových stěn komplexu místností byla navržena zcela nová dispozice zachovávající důležité provozní vazby. Interiér místností členěných příčkami s akustickými okny a dveřmi byl řešen jednotně, s použitím totožných materiálů avšak s vizuálním odlišením pomocí různých barevných odstínů pro jednotlivé komplexy. Specifické využití řešených místností určuje základní koncept celého interiéru, který byl převzat z návrhu prostorové akustiky. Výrazným artikulujícím prvkem se proto stává obklad stěn, který vytváří kompaktní horizontálně členěnou strukturu dřevěných a barevných pohltivých prvků.

 

Stavební úpravy obrazové a zvukové režie