Aktuální projekty a realizace

10.06.2013 13:59
Studie nástavby na současnou budovu lékárny v Říčanech u Prahy. 
10.06.2013 13:54
Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze 4 Krči se léta potýkala s nedostatečnou kapacitou operačních sálů na dětské chirurgii a traumatologii (pavilon B5). Situace se vylepšila výstavbou malého zákrokového sálku na B5 a rekonstrukcí stávajících operačních sálů na B4.   Projekt byl...
21.10.2011 12:00
Projekt zvukové hlasatelny byl zaměřen na obnovu interiéru, provozních technologií a s tím související stavební úpravy. Návrh byl vypracován ve spolupráci a projektanty z firmy Soning (Ing. Domkář a Ing. Moulík). Specifické využití řešených místností určuje základní koncept celého...
20.08.2011 18:07
Rodinný dům v obci Chudíř byl navržen jako samostatný přízemní objekt s oddělenou garáží a zahradním skladem. Dům obdélného půdorysu se šikmou sedlovou střechou  stojící v severozápadní části pozemku se otevírá do cenné jihovýchodní části zahrady prostřednictvím velkých prosklených...
20.07.2011 17:17
Návrh dabingových studií řešil splnění nejen požadavků na vytvoření bezchybných akustických podmínek potřebných pro kvalitní snímání zvuku, ale i potřeby vyšší technicko provozní a estetické kvality prostředí. Kromě výměny dveří byl na podlaze v plném rozsahu položen zátěžový...
20.05.2011 16:26
Projekt dvou komplexů obrazové a zvukové režie představoval návrh řešení stavebních a interiérových úprav technického zázemí pro televizní studia. Zázemí každého z komplexu se sestávalo ze zvukové a obrazové režie, technické kontroly, akustického zádveří a technologické místnosti. Návrh byl...
21.12.2010 16:22
Předmětem podrobné architektonické studie a následného projektu byl návrh úprav vstupní části administrativní budovy v areálu úpravny vody v Březové,  který se nachází  v zalesněném svahu údolí řeky Teplé. Původní fasádní plášť objektu nesplňoval současné tepelně-izolační...
15.12.2010 15:30
Projekt rekostrukce trikového studia představoval návrh řešení stavebních a interiérových úprav celkem tří pracovišť korekce barev a filmového snímání. Důvodem rekostrukce byla změna využití místností. Samotné realizaci návrhu předcházelo nutné bourání, demontáž a likvidace stávající...
03.03.2010 10:17
                    Projekt řeší novostavbu rodinného domu na svažitém pozemku v centru staré, původně venkovské, zástavby Hostivaře. Severní svah skýtá krásný výhled k zelenému údolí Botiče. Směrem do ulice pozemek vymezuje 2 metry vysoká původní...
<< 1 | 2